Tag Archives: f5 compression

F5 HTTP Compression Profile Setup

Http compression için kullanılan gzip, deflate ile alakalı olarak tüm ayarlamalar profiles, services, http compression altında yer almaktadır.
Burdan default olan profili kullanabilir yada dilediğiniz gibi yeni bir clone profil oluşturarak onun üzerinden gidebilirsiniz.

Çalışma ve testlerimizi default httpcompression isimli profilden giderek inceleyeceğiz.

compression

Ekran görüntümüzde gördüğümüz gibi yer alan ayarlamaları yapıyoruz ve bu profilimizi test vserverımıza bind ediyoruz. Vserver kısmında en altta Acceleration tabı altında http compression profile kısmından seçebiliriz.

httpcompression

Şimdi test etme zamanı.

#Compression sız isteğimiz ve total yanıt boyutu.
 
curl http://10.35.97.102 --silent --write-out "size_download=%{size_download}\n" --output /dev/null
size_download=116739
 
#Compression enable şekilde Http 1.1 istediğimiz ve total yanıt boyutu.
curl http://10.35.97.102 --silent -H "Accept-Encoding: gzip,deflate" --write-out "size_download=%{size_download}\n" --output /dev/null
size_download=18351
 
#Compression enable şekilde Http 1.0 isteğimiz ve total yanıt boyutu
curl http://10.35.97.102 --silent --http1.0 -H "Accept-Encoding: gzip,deflate" --write-out "size_download=%{size_download}\n" --output /dev/null
size_download=18352

Evet yukarıda örneğimizde görüldüğü gibi compression kullanımı olmadanki boyut 116Kb iken lvl 6 gzip compression ile bu boyut nerede ise 10 kat azalarak 18Kb civarına iniyor.