F5 Ltm Toplu Node Ekleme

Ben diğer bir load balancerdan f5′e migrate işlemlerim sırasında çok fazla zaman kazandıran bu kısa tek satırı sizlerlede paylaşmak istedim. F5 tarafına diğer load balancerdan dump ettiğimiz txt dosyasını yolluyoruz örnek scp ile.

Örneğin;

#netscaler.txt 
A01    10.1.1.1
A02    10.1.1.2
A03    10.1.1.3
A04    10.1.1.4
A05    10.1.1.5
A06    10.1.1.6

ardından F5 tarafına shell ssh ile login oluyoruz ve netscaler.txt dosyasını kaydettiğimiz pathi ile;

#Burda netscaler.txt while ile read ederek her satır entry için line okutuluyor ve $inf array 1 için isim inf array 2 için ise ip adresi ve icmp monitor şeklinde full liste eklenebiliyor.

#Eğer partition kullanmayacaksanız ve hepsi common partition tarafında kalacaksa bu yöntemi kullanın aksi halde array’e bir değişken daha ekleyere onada partition’ı declare ederek devam edebilirsiniz, tabi bunun için nodeları ayrı dosyalara bölmelisiniz.

cat netscaler.txt | while read line; do INF=(echo $line); tmsh create /ltm node ${INF[1]} address ${INF[2]} monitor icmp ; done
#tmsh
#ltm node
#list
 
ltm node A01 {
  address 10.1.1.1
  monitor icmp 
  session monitor-enabled
  state up
}
ltm node A02 {
  address 10.1.1.2
  monitor icmp 
  session monitor-enabled
  state down
}
ltm node A03 {
  address 10.1.1.3
  monitor icmp 
  session monitor-enabled
  state down
}
ltm node A04 {
  address 10.1.1.4
  monitor icmp 
  session monitor-enabled
  state up
}
ltm node A05 {
  address 10.1.1.5
  monitor icmp 
  session monitor-enabled
  state up
}
ltm node A06 {
  address 10.1.1.6
  monitor icmp 
  session monitor-enabled
  state up
}