Category Archives: Irule

F5 Irule Http url ve ip bazlı filtreleme

Http uri bazlı ip ye göre filtreleme kuralına bir örnek olarak ;

/ss uri si çağrıldığında eğer client ip adresi izinli_address listesinde yok ise (bu liste irule->data_group altında) reject ile atar eğer var ise izin verir ve arkadaki sunucuya istek ulaşır.

when HTTP_REQUEST {
  if { [HTTP::uri] starts_with "/ss" and ![class match [IP::client_addr] eq izinli_address] } {
reject
}
}

Kuralımızı test ettiğimizde ;

#Client ip Data group'a ekli değilken reject
 
#curl 10.35.97.102/ss
curl: (52) Empty reply from server
 
#Client ip Data group'a ekli iken geçerli response alıyoruz.
 
# curl 10.35.97.102/ss -I
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Sat, 23 Aug 2014 18:31:41 GMT
Server: Cherokee/1.2.101 (Debian GNU/Linux)
Content-Length: 345
Content-Type: text/html
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache

F5 Irule Http Query filtreleme Örneği

Http Query string filtreleme örneklerinden bir tane örnek işliyoruz. Uyguladıklarımın bir benzerini paylaşmak istedim.

 
when HTTP_REQUEST {
 if {[string tolower [HTTP::query]] matches_regex {.*action:.*} | [string tolower [HTTP::query]] matches_regex {.*redirect:.*} | [string tolower [HTTP::query]] matches_regex {.*redirectaction:.*} } {
reject
}
}

Test ettiğimizde

# curl 10.35.97.102/ -I
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 23 Aug 2014 18:14:13 GMT
Server: Cherokee/1.2.101 (Debian GNU/Linux)
ETag: "51ecf5db=b1"
Last-Modified: Mon, 22 Jul 2013 09:05:31 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 177
 
# curl 10.35.97.102/1?test -I
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Sat, 23 Aug 2014 18:14:19 GMT
Server: Cherokee/1.2.101 (Debian GNU/Linux)
Content-Length: 344
Content-Type: text/html
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
 
# curl 10.35.97.102/1?redirect: -I
curl: (52) Empty reply from server
 
# curl 10.35.97.102/1?redirectaction: -I
curl: (52) Empty reply from server
 
# curl 10.35.97.102/1?action: -I       
curl: (52) Empty reply from server

Örnekte görüldüğü gibi rule daki reject olan query string leri rejectleniyor. Farklı bir string query 404 alıyor olmadığından. Düz request te 200 alıyor. Yani test case başarılı şekilde çalışmaktadır.

F5 High Speed Logging Irule & Splunk Entegrasyonu

High speed logging özelliği F5 tarafından yüksek volume ve düşük yük için design edilmiştir. Açıkcası çokda başarılı olduğunu söylemeliyim.

https://devcentral.f5.com/wiki/irules.HSL.ashx

Ben F5 loglarını splunk tarafında topluyorum. Siz Splunk kullanmıyorsanız syslog-ng v.b. gibi bir çok seçenek kullanabilirsiniz. Ayrıca opensource log indexerlar olarak graylog, logstash2 de deneyebilirsiniz.

Splunk tarafı için hazırlıklarımız;

Settings -> Data -> Forwarding and receiving kısmına gidiyoruz.
Configure Receiving kısmında geçiyoruz. New seçerek yeni listener oluşturuyoruz.
Gerekli listen portunu yazıyoruz ve save diyoruz.

splunk1

Bizim örneğimizde bu port udp 515. Böylece F5 tarafından yollanan logları splunk listener olan 515 portuna gönderiyor olacağız.

splunk2Splunk tarafındaki ayarlamayı tamamladıktan sonra. Splunk indexer makinemizi F5 tarafına önce node olarak ekliyoruz.

f5_1

Ardından Bu node ile syslog poolumuzu oluşturuyoruz. Port 515 ile nodu poola ekliyoruz. Poolumuzun adı syslog

f5_2

En sonunda HSL Irule’u işleyelim.

Logu response ile yazıyoruz. Client accept ve http request tarafında değişkenleri set ediyoruz.

HSL::send $hsl "$clientip $host - \[$now\] \"$method $uri HTTP/[HTTP::version]\" [HTTP::status] $contentlength \"$referer\" \"$agent\"\n"

Bu HSL ile yer alan dizilim splunk access_combined log formatı ile birebir uyumlu olduğundan splunk indexer bunu access log olarak algılıyor ve ona göre indexliyor. Böylece useragent, uri, ident gibi tüm unsurları filtreleyerek arama konusunda hiç bir sorun yaşamıyoruz.

#HSL Loglama
when CLIENT_ACCEPTED {
  set hsl [HSL::open -proto UDP -pool syslog]
  set clientip [IP::remote_addr]
}
when HTTP_REQUEST {
  set method [HTTP::method]
  set uri [HTTP::uri]
  set host [HTTP::host]
  set referer [HTTP::header "Referer"]
  set agent [HTTP::header "User-Agent"]
}
when HTTP_RESPONSE {
  set now [clock format [clock seconds] -format "%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z"]
  set contentlength [HTTP::header "Content-Length"]
  HSL::send $hsl "$clientip $host - \[$now\] \"$method $uri HTTP/[HTTP::version]\" [HTTP::status] $contentlength \"$referer\" \"$agent\"\n"
}

Loglamak istediğiniz HTTP servis edilen vserver larınıza bind edebilirsiniz. Splunk bunları ident=http_host headerında yer alan domainlere göre size filtreleme imkanı veriyor.

Splunk örnek olarak bunu gösterebiliriz. 515 port udp ve access_combined olarak setli F5 tarafından HSL den gelen indexlenmiş bir satır log.

splunk3

Bir sonraki yazımızda HSL ile request ve response time larıda access log ile birlikte loglamayı sağlayan bir irule inceleyeceğiz. Böylece Farklı bir tool kullanmadan request/response time larınızı görebilir ve bunları grafiğe splunk tarafında dökebilirsiniz, en çok süren ve yavaş çalışan url yada iç servislerinizi görebilirsiniz.

Irule ile cache-control header manipülasyonu (max-age)

Öncelikle belirli bir datagroup belirleyerek, client tarafı cacheletilmek istenen dosya çeşitlerini data group içine aşağıdaki string şekli ile girerek listeyi oluşturuyoruz.

image/jpg
image/png
text/css
text/js

benim örneğimdeki data group ismi, static_content_types_class

Sonra irule’umuzu aşağıdaki gibi vererek, bu datagroup içindeki filetype’a match eden dosya requestleri için response headerında max-age=354600 yani 4 gün cachede tut manipülesi yaparak client’a response döndürüyoruz.

when HTTP_RESPONSE {
if {[matchclass [HTTP::header Content-Type] equals $::static_content_types_class]}{ 
HTTP::header replace "Cache-Control" "public, max-age=354600"
}
}

Bu örnek gibi bir çok header manipülasyon örneklerini bu şekilde ve paramlar ile gerçekleştirebilirsiniz.

Header manipüle ediliyor ve max-age ekleniyor. jpg için

curl http://1.1.1.1/ca/yyyy/dtmdHdddddd/k_80.jpg -H "Host:xxx.com" -I
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 08 Mar 2012 13:19:06 GMT
Server: Apache
Content-Length: 3061
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: public, max-age=354600
Content-Type: image/jpeg

Gif için ise datagroupda yer almadığından böyle bir eklenti söz konusu değil.

curl http://1.1.1.1/xa/dsa/loader.gif -H "Host:x.x.x.com" -I
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 08 Mar 2012 13:21:42 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Fri, 12 Nov 2010 07:37:21 GMT
Content-Length: 853
Content-Type: image/gif