F5 HTTP Compression Profile Setup

Http compression için kullanılan gzip, deflate ile alakalı olarak tüm ayarlamalar profiles, services, http compression altında yer almaktadır.
Burdan default olan profili kullanabilir yada dilediğiniz gibi yeni bir clone profil oluşturarak onun üzerinden gidebilirsiniz.

Çalışma ve testlerimizi default httpcompression isimli profilden giderek inceleyeceğiz.

compression

Ekran görüntümüzde gördüğümüz gibi yer alan ayarlamaları yapıyoruz ve bu profilimizi test vserverımıza bind ediyoruz. Vserver kısmında en altta Acceleration tabı altında http compression profile kısmından seçebiliriz.

httpcompression

Şimdi test etme zamanı.

#Compression sız isteğimiz ve total yanıt boyutu.
 
curl http://10.35.97.102 --silent --write-out "size_download=%{size_download}\n" --output /dev/null
size_download=116739
 
#Compression enable şekilde Http 1.1 istediğimiz ve total yanıt boyutu.
curl http://10.35.97.102 --silent -H "Accept-Encoding: gzip,deflate" --write-out "size_download=%{size_download}\n" --output /dev/null
size_download=18351
 
#Compression enable şekilde Http 1.0 isteğimiz ve total yanıt boyutu
curl http://10.35.97.102 --silent --http1.0 -H "Accept-Encoding: gzip,deflate" --write-out "size_download=%{size_download}\n" --output /dev/null
size_download=18352

Evet yukarıda örneğimizde görüldüğü gibi compression kullanımı olmadanki boyut 116Kb iken lvl 6 gzip compression ile bu boyut nerede ise 10 kat azalarak 18Kb civarına iniyor.

Dos Saldırıları

Selamlar,

Bloğumuza aşırı dos saldırıları geldi. Tamamen cloudflare arkasına geçmek zorunda kaldım.
Sonuçta destekde alamadığımız bir yapı. Şimdilik benim kişisel çabamla yürüyor.
Umarım ümit ettiğim gibi sadece bu konu ile ilgili paylaşım portalı olma yolunda ilerler.

F5 Optimize Caching(Ramcache) Kullanımı 10X Fark

Optimized-caching profili ile kullanımını anlatmaya çalışacağım. Eski adı ile ramcache. 11.x ile birlikte profiller ayrıldılar acceleration ana menüsü altında toplandılar.

Not: Test değerleri sata diskde duran normal bir vm appliance ltm 11.4 üstünde yapılmıştır. Node olarak 2 ubuntu makine test yapılanda bir başka ubuntu sunucu vardır. Hepsi sata disk üzerinde durmaktadır.

Öncelikle tmsh komutlarından bahsedeyim.

tmsh tarafında cache itemleri listeleme, tüm cache’i silme, cache itemi silme kısımları en çok kullanacağımız kısımlardan.

#Tüm cache itemlerini listeler
>show ltm profile ramcache optimized-caching
 
#Tüm cache'i silme flush etmek için
>delete ltm profile ramcache optimized-caching
 
#Cache içinde belirli bir itemi silmek için
>delete ltm profile ramcache optimized-caching uri cached_uri
 
#Not: Uri dışında exact,host,max-response şeklinde değerlere görede item silebilmektesiniz.

Alttaki resimde gördüğünüz gibi acceleration -> profiles -> web acceleration -> optimized cache ile bu özelliğin ayarlarına ulaşabiliyorsunuz.

cache1

Benim kullandığım ayarlar aşağıdaki gibi. Default ile tek farkı cache expire zamanını 300 saniye 5 dakikaya çektim.

cache2

Evet şimdi profilimizi vserver kısmında acceleration altında web acceleration kısmına optimized-caching olarak bind ediyoruz.

cache3

İşlemimiz tamamlanmış durumdadır. Artık optimize-caching ile contentleriniz cachelenmeye başlamıştır.

Yaptığım bazı testleri sizler ile de paylaşıyım.

#Bakıyoruz ve Cache boş.
 
(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show ltm profile ramcache optimized-caching
Ltm::Ramcaches /Common/optimized-caching
Total records returned: 0
 
#İsteğimizi atıyoruz ve 188 milisaniye olarak görüyoruz.
 
> time curl 10.35.97.102/f5logo.jpg > /dev/null
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 4699 100 4699  0   0 25855   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 63314
 
real  0m0.188s
user  0m0.004s
sys   0m0.004s
 
#Şimdi optimized cache'i vserver'a bind ediyoruz ve tekrar istek atıyoruz. Not : 2'nci istek sonucudur.
 
#Gördüğünüz gibi aradaki fark nerede ise 10 katından fazla.
> time curl 10.35.97.102/f5logo.jpg > /dev/null
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 4699 100 4699  0   0  558k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1760k
 
real  0m0.015s
user  0m0.004s
sys   0m0.003s
 
#Cache itemlerimizi listeleyelim ve f5logo.jpg nin cache itemleri arasında olduğundan emin olalım.
 
(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show ltm profile ramcache optimized-caching
Ltm::Ramcaches /Common/optimized-caching
 
Host: 10.35.97.102
URI : /f5logo.jpg
--------------------------------------
 Source Slot/TMM 1/1
 Owner Slot/TMM  1/1
 Rank       1
 
 Size (bytes)   4937
 Hits       4
 Received     2014-08-24 02:03:27
 Last Sent    2014-08-24 02:04:03
 Expires     2014-08-24 02:08:51
 Vary Type    none
 Vary Count    1
 Vary User Agent none
 Vary Encoding  none
 
Host: 10.35.97.102
URI : /f5logo.jpg
--------------------------------------
 Source Slot/TMM 1/0
 Owner Slot/TMM  1/1
 Rank       1
 
 Size (bytes)   4937
 Hits       4
 Received     2014-08-24 02:03:27
 Last Sent    2014-08-24 02:04:02
 Expires     2014-08-24 02:08:51
 Vary Type    none
 Vary Count    1
 Vary User Agent none
 Vary Encoding  none
Total records returned: 2
 
#Görüldüğü gibi 300 saniye lik süre için bu item optimized-cache(ramcache) tarafından serv edilmektedir. 
#300 Saniyelik interval expire olunca cache invalide olur ve tekrar cachelenir.
 
#Şimdi farklı bir içerik deneyelim mesela php modülleri listeleyen bir kod olsun
 
#index.php
<?php phpinfo(); phpinfo(INFO_MODULES); ?>
 
#Cache'i flush edip disable ettikten sonra deniyoruz.
 
(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show ltm profile ramcache optimized-caching
root@(f5tolga)(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# 
 
> time curl 10.35.97.102/index.php > /dev/null 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 114k  0 114k  0   0  224k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 298k
 
real  0m0.514s
user  0m0.002s
sys   0m0.004s
 
#Buda cache aktif olduktan sonra ;
 
> time curl 10.35.97.102/index.php > /dev/null 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 114k 100 114k  0   0 8537k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 17.8M
 
real  0m0.021s
user  0m0.003s
sys   0m0.005s
 
#Cache item listemizi tekrar kontrol ediyoruz
 
(cfg-sync Standalone)(Active)(/Common)(tmos)# show ltm profile ramcache optimized-caching
Ltm::Ramcaches /Common/optimized-caching
 
Host: 10.35.97.102
URI : /index.php
--------------------------------------
 Source Slot/TMM 1/1
 Owner Slot/TMM  1/1
 Rank       1
 
 Size (bytes)   116949
 Hits       2
 Received     2014-08-24 02:11:43
 Last Sent    2014-08-24 02:11:46
 Expires     2014-08-24 02:17:06
 Vary Type    none
 Vary Count    1
 Vary User Agent none
 Vary Encoding  none
 
Host: 10.35.97.102
URI : /index.php
--------------------------------------
 Source Slot/TMM 1/0
 Owner Slot/TMM  1/1
 Rank       1
 
 Size (bytes)   116949
 Hits       1
 Received     2014-08-24 02:11:43
 Last Sent    2014-08-24 02:11:45
 Expires     2014-08-24 02:17:06
 Vary Type    none
 Vary Count    1
 Vary User Agent none
 Vary Encoding  none
Total records returned: 2

Evet görüldüğü gibi 10 kat kadar bir performans artışı sağlamış oluyoruz bu özellik ile. Gerçektende çok güçlü çalışıyor. Yalnız dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus var.

optimized-cache kullanacaklar çok dikkatli olmalısınız. Eğer herşeyi cacheler iseniz session login olanlarıda cache lediği için ilk login olan insanın örnek sitenizde profil varsa profilini bir başkası ekranında görüverir. Yaşanmış bir tecrübedir. Dolayısı ile Profil den neyi cache leyip neyi cachelemeyeceğinizi include/exclude lar ile birlikte iyi ayırmalısınız. Benim görüşüm sadece static contentleri bile cacheleseniz inanılmaz bir improvement’a sahip olursunuz.

F5 Ltm Toplu Node Ekleme

Ben diğer bir load balancerdan f5′e migrate işlemlerim sırasında çok fazla zaman kazandıran bu kısa tek satırı sizlerlede paylaşmak istedim. F5 tarafına diğer load balancerdan dump ettiğimiz txt dosyasını yolluyoruz örnek scp ile.

Örneğin;

#netscaler.txt 
A01    10.1.1.1
A02    10.1.1.2
A03    10.1.1.3
A04    10.1.1.4
A05    10.1.1.5
A06    10.1.1.6

ardından F5 tarafına shell ssh ile login oluyoruz ve netscaler.txt dosyasını kaydettiğimiz pathi ile;

#Burda netscaler.txt while ile read ederek her satır entry için line okutuluyor ve $inf array 1 için isim inf array 2 için ise ip adresi ve icmp monitor şeklinde full liste eklenebiliyor.

#Eğer partition kullanmayacaksanız ve hepsi common partition tarafında kalacaksa bu yöntemi kullanın aksi halde array’e bir değişken daha ekleyere onada partition’ı declare ederek devam edebilirsiniz, tabi bunun için nodeları ayrı dosyalara bölmelisiniz.

cat netscaler.txt | while read line; do INF=(echo $line); tmsh create /ltm node ${INF[1]} address ${INF[2]} monitor icmp ; done
#tmsh
#ltm node
#list
 
ltm node A01 {
  address 10.1.1.1
  monitor icmp 
  session monitor-enabled
  state up
}
ltm node A02 {
  address 10.1.1.2
  monitor icmp 
  session monitor-enabled
  state down
}
ltm node A03 {
  address 10.1.1.3
  monitor icmp 
  session monitor-enabled
  state down
}
ltm node A04 {
  address 10.1.1.4
  monitor icmp 
  session monitor-enabled
  state up
}
ltm node A05 {
  address 10.1.1.5
  monitor icmp 
  session monitor-enabled
  state up
}
ltm node A06 {
  address 10.1.1.6
  monitor icmp 
  session monitor-enabled
  state up
}